Annc
life life&style

Nie.

To cudowne, krótkie, wyraziste, monosylabowe słowo to odpowiedź mojej młodszej córki na wszystko. Nie. Nie…